Bericht versturen
Jiangyin Shuangbao Diamond Tools Co.,Ltd

 

Beste gebruiker, onthaal om deze overeenkomst te lezen:

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. En wij zijn geëngageerd aan het beschermen van uw privacy. Daarom hebben wij een privacybeleid gevestigd. Dit privacybeleid verklaart hoe wij uw informatie behandelen en uw privacy beschermen wanneer u van software en de diensten gebruik maakt, evenals de beschikbare rechten en de opties met betrekking tot uw informatie. Wij geloven dat u het recht over de informatie hebt te leren wij kunnen verzamelen en gebruiken wanneer het gebruiken van software en de diensten. Als u niet met de hier geplaatste voorwaarden het akkoord gaat, te gebruiken gelieve niet de software en de diensten.

 

1. De informatie die wij en het doel om uw informatie te verwerken hebben verwerkt

Wij zullen twee belangrijke soorten informatie behandelen. Onze opdracht moet onze software en diensten onophoudelijk verbeteren en u voorzien van nieuwe of betere ervaringen. Als deel van deze taak, zullen wij uw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken. Als om het even welk nieuw doel zich voor de verwerking van uw persoonsgegevens voordoet, zullen wij u door overeenkomstige veranderingen in dit privacybeleid aan te brengen alvorens om informatie te beginnen te verwerken betrekking hadden op dat nieuwe doel op de hoogte brengen.

 

Als u ons door onze steunsectie of via e-mail contacteert, kunnen wij uw contactgegevens, uw klachten of terugkoppelen, en om het even welke informatie verzamelen u vrijwillig verwant met deze steun verstrekt. Dit type van informatie wordt slechts gebruikt om ondersteunende diensten aan u te verstrekken en niet met een andere informatie die uit u door software geassocieerd wordt bijeengezocht en de diensten.

 

2. Het beschermen van persoonlijke informatie

Wij treffen preventieve maatregelen, met inbegrip van administratieve, technische, en fysieke maatregelen, om uw persoonlijke informatie tegen verlies, diefstal, misbruik, en onbevoegde toegang, onthulling, wijziging, en vernietiging te beschermen.

 

Verzeker de veiligheid van uw persoonlijke informatie; Wij zullen onze privacy en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers meedelen en zullen strikt de interne maatregelen van de privacybescherming binnen het bedrijf ten uitvoer leggen.

 

Jammer genoeg, noch zijn de transmissie noch de elektronische opslagmethodes op Internet veilige 100%. Wij doen ons beste uw persoonlijke informatie beschermen, maar wij kunnen niet zijn absolute veiligheid waarborgen. Als uw persoonlijke informatie wegens veiligheidsbreuken wordt gestolen, zullen wij u onmiddellijk overeenkomstig toepasselijke wetten op de hoogte brengen.

 

Als u om het even welke vragen over de veiligheid van onze software en diensten hebt, kunt u ons door hieronder getoonde e-mail contacteren.

 

3. Het delen van informatie met derde partijen

Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen die wij uit u behalve de volgende gebeurtenissen hebben bijeengezocht:

 

3.1 als de wet ons vereist om uw informatie te onthullen, kunnen wij uw informatie met de agentschappen van de wetshandhaving of andere bevoegde instanties en om het even welke derde partij zonodig delen (zoals het ontdekken van, het verhinderen van, of anders het behandelen van fraude, veiligheid, of technische kwesties); Geef aan verzoeken gevolg of voldoe aan om het even welke wettelijke proces, dagvaarding, of overheidsvereisten; Of om de rechten, het bezit of de persoonlijke veiligheid van groepsgebruikers, partners, of het publiek te beschermen;

 

3.2 als het team een bedrijfsovergang, zoals een fusie of aanwinst van een ander bedrijf, fusie, verandering van controle, het herstructureren of verkoop van alles of een gedeelte van zijn activa heeft ondergaan, zal uw informatie in de overgedragen vermogens worden omvat.

 

4. Derde partijinhoud

Sommige software en diensten kunnen u omvatten en toelaten om inhoud aan hen toe te voegen. De vorm van inhoud kan knopen, widgets, verbindingen aan derdereclame, websites, producten en de diensten (met inbegrip van de onderzoeksdiensten), evenals andere die methodes zijn met u door derde partijen verzekerd worden (collectief als „derdeinhoud en diensten“ worden bedoeld). Het gebruik van dergelijke derdeinhoud en diensten is onderworpen aan zijn privacybeleid. U zou zich ervan bewust moeten zijn dat het gebruiken van de derdeinhoud en diensten deze derde partijen kan toelaten om, tot uw informatie, met inbegrip van uw P.II en niet persoonlijk identificeerbare informatie toegang te hebben, te verzamelen op te slaan en te delen. Voor de duidelijkheid, herzien wij, keuren, controleren, onderschrijven, waarborgen of maken geen vertegenwoordiging betreffende dergelijke derdeinhoud en diensten goed, en uw toegang tot om het even welke derdeinhoud en diensten is op eigen risico. Wij veronderstellen geen verantwoordelijkheid voor uw gebruik of onvermogen om deze derdeinhoud en diensten in de praktijk te gebruiken of te gebruiken. U stelt ons uitdrukkelijk van om het even welke aansprakelijkheid vrij die van het gebruik van dergelijke derdeinhoud en de diensten het gevolg zijn. Wij stellen voor dat u de termijnen, de voorwaarden, en het privacybeleid van om het even welke derdeinhoud en diensten alvorens of toegang hebbend tot hen leest te gebruiken.

 

5. Overdrachtgegevens buiten uw gebied

Wij werken in internationale ruimte en verlenen onze software en diensten aan gebruikers rond de wereld. Wij en de derdeorganisaties die geautomatiseerde gegevens - verwerkingstechnologie voor software en de diensten verstrekken kunnen grensoverschrijdende geautomatiseerde verwerkingsinformatie van uw land of gebied aan andere landen of gebieden rond de wereld overbrengen.

 

Volgens wettelijke eisen, waar u in EEA wordt gevestigd, komt u hierbij uitdrukkelijk overeen om uw gegevens buiten EEA over te brengen na het gebruiken van de software en de diensten. U kunt ons via volgende e-mail op elk ogenblik contacteren om uw toestemming terug te trekken.

 

6. Hoe wij uw persoonsgegevens zullen houden

Wij behouden gewoonlijk uw persoonlijke informatie tot u het contract met ons vervult en onze wettelijke verplichtingen naleeft. Als u ons niet meer wenst om de informatie te gebruiken die wij eigenlijk tot en opgeslagen toegang hebben gehad, u kunt ons verzoeken om uw persoonlijke informatie te wissen en uw rekening te sluiten.

 

Specifiek, wordt het gezichtsgegeven in dit product slechts gebruikt voor erkenning, extractie, en verrichting tijdens functioneel gebruik, en niet in elk geval opgeslagen.

 

Nochtans, als de informatie om aan wettelijke verplichtingen (belastingheffing, boekhouding, controle) wordt vereist te voldoen of veiligheid en gegevens reservemontages te handhaven, fraude of ander kwaadwillig gedrag verhinderen, kunnen bepaalde gegevens nog voor een periode worden opgeslagen.

 

7. Uw Gegevensrechten

U hebt het recht tot om het even welke persoonsgegevens toegang te hebben, te wijzigen te verbeteren of te schrappen wij kunnen verzamelen. Als u in de Europese Economische Ruimte bent, hebt u het recht (met een paar uitzonderingen): (i) verzoektoegang tot en correctie of schrapping van uw persoonlijke informatie; (ii) verkrijgend verwerkingsbeperkingen of zich verzet de verwerking van uw persoonlijke informatie; (iii) verzoek om een exemplaar van uw persoonlijke informatie in digitaal formaat.

 

9. Het Beleid van de veranderingsprivacy

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden veranderd. Om het even welke veranderingen zullen op de softwareinterface worden gepubliceerd. Uw voortdurend gebruik van software en de diensten zal als uw goedkeuring van dergelijke updates worden beschouwd.

 

10. Privacykwesties

Alle andere rechten niet die in deze overeenkomst worden verklaard zullen het bezit van ons bedrijf blijven. Ons bedrijf be*houdt zich het definitieve recht voor deze overeenkomst te interpreteren.